:: ระบบคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ยังไม่มีข่าวใหม่...
:: เอกสารเผยแพร่ ::
ชื่อเรื่อง โดย วันที่ เวลา เอกสาร
รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [240] ประภัสสร ชโลธร 2559-06-27 11:01:17
แนวทางการทบทวนวรรณกรรมกับประเด็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) [23] ประภัสสร ชโลธร 2559-06-27 10:49:28
Required sample size and power for SEM [8] ปิยวรรณ ทัศนาญชลี 2559-06-24 16:45:06
ศัพท์บัญญัติวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ Dictionary  [25] admin administration 2559-06-24 16:03:30
การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [14] admin administration 2558-10-21 12:07:43
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างในงานวิจยัเชิงทดลอง [32] มติ ทาเจริญศักดิ์ 2558-07-27 21:05:30
ทำไมต้อง อัลฟ่า .05 [6] มติ ทาเจริญศักดิ์ 2558-07-27 21:02:12
การศึกษาข้ามวัฒนธรรม [20] มติ ทาเจริญศักดิ์ 2558-07-27 16:56:18
ดูทั้งหมด...
:: ผลงานนิสิต ::
ไม่มีผลงานของนิสิตในขณะนี้ !!!
:: บันทึกล่าสุด ::
วัตถุประสงค์ของระบบ e-Book
อ่าน: 526 ความเห็น: 0
โดย...admin administration
เมื่อ 24/07/2558 เวลา 14:26:41 น.
ดูทั้งหมด...