» บล็อก: ระบบ e-Book


วัตถุประสงค์ของระบบ e-Bookอ่าน: 437ความเห็น: 0
          

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการสอน

2. เพื่อพัฒนาและจัดทำระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้

หมวดหมู่: การศึกษาและหนังสือ
คำสำคัญ (Keywords): e-Book 24/07/2558 เวลา 14:26:41 น.


แสดงความคิดเห็น
*
*