» สืบค้นเอกสารทั่วไป


เงื่อนไขสำหรับจำกัดผลการสืบค้น
ชื่อเรื่อง Keyword
หมวดหลัก หมวดย่อย
บทคัดย่อ
สืบค้นตามหมวดหมู่
หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่ย่อย

» ผลการสืบค้นเอกสาร

ค้นพบ 1 รายการ จำนวน 1 หน้า
ชื่อเรื่อง :การศึกษาข้ามวัฒนธรรม [20]
บทคัดย่อ :
ผู้จัดทำ :มติ ทาเจริญศักดิ์
หมวดหลัก :สังคมวิทยา[1] 
หมวดย่อย :เชิงคุณภาพ[1] 
Keywords :ข้ามวัฒนธรรม

สัญลักษณ์ คือ ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน